Advokaten

Spar tid - Dokumentgenerator automatiserer utfylling av juridiske dokumenter.

Prøv dokumentgenerator nå

Løsningen inneholder over 1000 maler og prosessbeskrivelser forgjennomføring av ulike selskapsrettslige transaksjoner tilpasset advokater som jobber med Corporate M&A.

Dokumentgenerator

Gjennom 17 år har vi bygget Norges mest omfattende dokumentbase innen selskapsrett. Teknologien gjør utfylling av dokumentmaler lekende lett. Foretaksinformasjon hentes automatisk fra Proff Forvalt, og du kan hele tiden se dokumentet mens det fylles ut.

Se video

Hvilke transaksjoner omfattes?

Flere av transaksjonene som listes under finnes i ulike varianter avhengig av blant annet selskapsform og type innskudd.

 • Fusjon
 • Fisjon
 • Kapitalforhøyelse / Kapitalnedsettelse
 • Vedtektsendringer
 • Stiftelse / Omdanning
 • Avvikling / Konkurs
 • § 3-8 avtaler
 • Tilleggsutbytte / Ekstraordinært utbytte
 • Tvangsinnløsning / Utløsning av aksjeeier
 • Generalforsamling
 • Revisorskifte / Fravalg av revisjon
Les mer

Prosessbeskrivelser

Samtlige selskapsrettslige transaksjoner har stegvise interaktive sjekklister som fullmektiger og andre, som ønsker trygghet for en sikker gjennomføring av prosessene, kan støtte seg til.

Temaer og kilder

I tillegg til praktiske dokumenter, får du tilgang til relevante lover, forskrifter, uttalelser, rettsavgjørelser mv. I tillegg finner du bearbeidede temaer som kortfattet beskriver aktuelle emner innen selskapsrett.

In-house fagavdeling og samarbeidspartnere

Innholdet er utarbeidet av våre advokater og revisorer og kvalitetssikret av samarbeidende advokatfirma.

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud