Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Skatt på alminnelig inntekt: 2017 2016 2015 2014 2005 til 2013
Personer 24,0 % 25,0% 27,0% 27,0% 28,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms* 20,5 % 21,5% 23,5% 23,5% 24,5%
Etterskuddspliktige bedrifter 24,0 % ** 25,0% 27,0% 27,0% 28,0%

* Nord-Troms omfatter kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.
** 25 % for visse finansforetak, jf Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 § 3-3 (2)

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder