Styrets årsberetning

Årsberetningen utgjør sammen med årsregnskapet, en viktig del av foretakets informasjon til investorer og andre interessegrupper (ref NRS 16).

En årsberetning skal supplere årsregnskapet med tilleggsopplysninger og forklaringer for å gi brukerne av beretningen og årsregnskapet et utgangspunkt for å bedømme selskapets stilling, resultat og risiko.

I tillegg til finansiell informasjon vil imidlertid årsberetningen for eksempel også inneholde opplysninger om konkurransemessige forhold, markedsposisjon, miljøforhold, rammebetingelser og fremtidsutsikter.

årsberetning

Bruk Dokumentgenerator for enkel utfylling.

 

Krav til årsberetningens innhold

Alle typer foretak listet regnskapslovens § 1-2 skal avgi årsberetning. Det gjelder også norske selskap som utarbeider konsernregnskap og eventuelt selskapsregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Små foretak er i regnskapsloven unntatt noen av kravene til årsberetningens innhold. Kravene for små foretak er nærmere omhandlet i NRS 8.

Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.


Dette får du:

  1. Markedets mest komplette oppslagsverktøy
  2. Svarene du trenger innen kontering, årsregnskap og selskapsrett
  3. Over 160 praktiske sjekklister og prosessbeskrivelser
  4. Unik funksjonalitet for tilpasning og utfylling av maler og sjekklister
  5. Mulighet for tilpasning i henhold til behov og arbeidsoppgaver

I dib finner du sjekklister som gir god oversikt over disse kravene for:

  • Små foretak
  • Øvrige foretak
  • Store foretak
  • Stiftelser og ideelle organisasjoner

Årsberetningssjekklisten i Dynamiske Sjekklister
Les om våre Dynamiske Sjekklister

Våre kunder om dib

"dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter."

- Rune Elnæs, Revisor, Hverven Revisjon AS

"Brukergrensesnitt, dokumentpakker, maler, det meste er bra med dib!"

- Einar Gjelsvik, Vardegruppen

Våre kunder