Arveavgift

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014.

Satsene for 2012 og 2013 var:

Budsjetterminen 2012 og 2013

første 470 000

neste 330 000

overskytende

Barn, fosterbarn, stebarn, foreldre

0 %

6 %

10%

Andre

0 %

8%

15%

Årlig fribeløp for gaver: Et halvt grunnbeløp i folketrygden (G), jf. arveavgiftsloven § 4.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder