Audit instructions for the subsidiaries

Tags: Revisjon

Vi har lagt ut en revisjonsinstruks til bruk ved revisjon av konsern hvor det er flere revisjonsteam involvert.

Formålet med instruksen med vedlegg er å informere om arten og omfanget av arbeidet konsernrevisor trenger fra datterselskapsrevisorer for å kunne støtte seg på dette i sin konsernrevisjon. Dette vil gjøre konsernrevisor i stand til å motta nødvendig informasjon fra datterselskapsrevisorene i rett tid slik at de kan gi uttrykk for om hvorvidt det konsoliderte regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende rammeverk for finansiell rapportering. Instruksen og vedleggene er foreløpig utarbeidet på engelsk.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud