Bank/Finans

Fagområdet for norske banker og finansinstitusjoner. Basen er en tilleggsmodul og forutsetter abonnement på våre øvrige baser.

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Dokumentpakker - praktiske dokumenter/verktøy
  samlet i ulike pakker
 • Eksempelregnskap med noter for
  • IFRS
  • Forenklet IFRS
  • Norske regler
 • Sjekklister for
  • Noteopplysninger
   • IFRS
   • Forenklet IFRS
   • Norske regler

Oppdaterte kilder

 • Årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak
  og morselskap for slike
 • Banksikringsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Finansavtaleloven m/forskrifter
 • Finansieringsvirksomhetsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Finanstilynsloven (norsk og engelsk) m/forskrifter
 • Forretningsbankloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Hvitvaskingsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Kredittilsynsloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Sparebankloven (norsk & engelsk) m/forskrifter
 • Andre lover og forskrifter relatert til bank
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og rundskriv fra Finanstilsynet, Lovavdelingen, Skattedirektoratet, m.m.
 • Presedensvedtak fra Finanstilsynet

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud