Bekreftelser av offentlige tilskudd må være uavhengige

Tags: Revisjon

Revisorforeningen mener at regnskapsfører eller en annen som deltar i utarbeidelsen av den informasjonen som skal bekreftes ikke er tilstrekkelig uavhengig til å sikre at tilskudd er gitt på riktig grunnlag.

Videre svarer Revisorforeningen på utredningen om kunstnerøkonomi fra Kulturdepartementet som er sendt på høring at dersom kostnaden med en uavhengig bekreftelse vurderes å ikke forsvare tilskuddsgivers nytte, vil det være en bedre løsning å ikke kreve noen bekreftelse i det hele tatt.

Revisorforeningen tar også opp at skattesystemet ikke bør ha regler basert på bransjer, og går mot et forslag om et eget kunstfradrag. De mener at det er nødvendig å foreta en mer helhetlig vurdering av hele merverdiavgiftssystemet før det eventuelt fremmes forslag om å innføre lav sats eller nullsats for virksomhet som i dag er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Se Revisorforeningens høringssvar nedenfor.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud