Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Systemviktige institusjoner skal etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015 og 2 prosent fra 1. juli 2016. Departementet besluttet i fjor at DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal anses som systemviktige med virkning fra 30. juni 2014.

I tråd med forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, og på bakgrunn av råd fra Finanstilsynet, har departementet i dag besluttet at de samme tre institusjonene fortsatt skal anses som systemviktige finansinstitusjoner, jf. også vedtak av 12. juni 2014.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud