Børssirkulære - prinsippet om likebehandling ved utsteding av finansielle instrumenter

Børssirkulær vedørende utsteders plikt til å likebehandle innehaverne av finansielle instrumeter som er opptatt til handel på norskregulert marked. Særskilt fokus på likebehandlingsregelen i tilknytning til gjennomføringen av rettede emisjoner.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud