Det er vedtatt overgangsregler til forenklingene i aksjelovene

Overgangsreglene trer i kraft samtidig som forenklingene, dvs 1. juli 2013.

Ved ikrafttredelse vil de enkelte overgangsreglene bli lenket opp til den paragrafen i asl og/eller asal de gjelder.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud