Dialog om fremtidens norske regnskapsregulering

Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og hadde derfor åpent seminar 2. mars 2015.

Temaer som ble behandlet var:

  • Videreføring av god regnskapsskikk som rettslig standard
  • God regnskapsskikk og rettvisende bilde
  • Fremtidig arbeide med regnskapsstandarder

Utgangspunktet hos utvalget er at god regnskapsskikk fjernes i loven til fordel for bindende regnskapsstandarder, noe som kan kreve endringer i måten standardene fastsettes på.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud