Elektronisk kommunikasjon

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av utgifter til EKOM-tjenester (telefoni, bredbånd osv.) settes til kr 4 392 (sjablongbeløpet). Inntektstillegget er likt uansett hvor mange EKOM-tjenester som dekkes, og sjablongmodellen gjelder for både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. For utgiftsgodtgjørelse skal skattepliktig fordel begrenses til beløpet som er dekket av arbeidsgiver, dersom dekningen er lavere enn sjablongbeløpet. Dekkes fordelen i form av naturalytelse vil skattepliktig fordel per år være kr 4 392 uansett om arbeidsgiver dekker mer eller mindre enn sjablongbeløpet.

I tillegg gis det mulighet for skattefri dekning av fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester med en samlet verdi på inntil 1 000 kroner per år.

Se FSFIN §§ 5-12-20 til 5-12-23 for mer om reglene rundt elektronisk kommunikasjon.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder