Endring fra aksjefond til obligasjonsfond – realisasjon?

Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i verdipapirfondet.

Fondet, fra aksjefond til obligasjonsfond, pr. 1.1.2013, medførte realisasjonsbeskatning av urealiserte verdipapirer i Fondet. Videre ble det reist spørsmål om den skattemessige behandlingen av Fondet i 2012, og den skattemessige behandlingen av andelshaverne. Skattedirektoratet kom til at vedtektsendringen ikke medførte realisasjonsbeskatning av Fondets verdipapirer, og at Fondet skulle behandles som aksjefond i 2012. Vedtektsendringen medførte heller ikke realisasjonsbeskatning av andelshaverne i Fondet. Andelshaverne fikk ikke oppregulert inngangsverdien på sine andeler i Fondet ved overgangen til obligasjonsfond.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud