Erstatning for mangelfull rådgivning og revisjon

Tags: Revisjon

Revisor opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved å gi råd om gjennomføring av en modell for fradragsføring av merverdiavgift, uten samtidig å opplyse revisjonsklienten om at frivillig registrering i henhold til merverdiavgiftslovgivningen var en nødvendig forutsetning for fradragsføringen.

Revisor ble holdt ansvarlig for tap som følge av senere vedtak om etterberegning av merverdiavgift på grunn av den manglende registreringen. På bakgrunn av den kunnskap revisoren hadde om forholdene i selskapet, var det videre uaktsomt å ikke avdekke registreringsfeilen ved den etterfølgende årlige revisjonen. Revisjonsselskapet, som revisor utførte årsregnskapsrevisjonen på vegne av, ble holdt solidarisk ansvarlig for tapet i medhold av revisorloven § 8-1 annet ledd.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud