EU har godkjent de årlige forbedringene av International Financial Reporting Standards for perioden 2010-2012

Tags: IFRS

Endringene omfatter følgende standarder: IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8; IAS 16, IAS 24, IAS 37, IAS 38 og IAS 39.

Formålet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige emner som har blitt drøftet av IASB i prosjektperioden som begynte i 2010, innenfor områder der det er uoverensstemmelser i de internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), eller det er nødvendig å presisere ordlyden.

Endringene av IFRS 8, IAS 16, IAS 24 og IAS 38 er presiseringer av eller rettelser til de respektive standarder. Endringene av IFRS 2 og IFRS 3 medfører endringer i eksisterende krav eller gir ytterligere veiledning om gjennemførelsen av disse kravene.

Endringene av IFRS 3 innebærer følgelig endringer av IAS 37 og IAS 39 for å sikre en logisk sammenheng mellom de internasjonale regnskapsstandardene.

Følgende punkter ble endret eller lagt til:

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud