EU har godkjent endringer i IAS 19

Tags: IFRS

Endringene tar sikte på å forenkle og avklare den regnskapsmessige behandlingen av bidrag fra arbeidstakere eller tredjeparter i forbindelse med ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordningene (EU) nr. 2015/29 av 17. desember 2014.

Ettersom det per i dag ikke foreligger en norsk oversettelse av kommisjonsforordningen, er fortolkningen og endringene innarbeidet i de aktuelle standardene lagt inn på dansk.

Følgende punkter ble endret eller lagt til:

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud