Fiske - satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Post Satser
Normer for verdsetting av uttatte naturalier til eget bruk Til post 102/112 - Uttak av fisk Verdien av uttatt fisk per husstandsmedlem settes til kr 1 500 (2016) per år. For barn under 10 år og personer over 70 år, reduseres satsen til det halve.
Fradrag for småutgifter Til post 104/114 og post 255 - Småutgifter Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016. Hvis vilkårene for øvrig er oppfylt, er det fortsatt fradragsrett for dokumenterte merkostnader etter sktl. § 6-13.
Kostnader til sjøhyre mv. for ikke bokføringspliktige fiskere Til post 105/115 - Utgifter til sjøhyre, støvler, hansker mv Foreligger ikke dokumentasjon, kan fradrag for merkostnad til sjøhyre mv. godtas med inntil kr 2 600 (2016) for helårsfiskere og kr 1 700 (2016) for sesongfiskere. For fiskere som mottar hyre eller lønn gjelder ikke disse satsene.

Skjemaet for 2016 blir tilgjengelig fra februar 2017. Satser for 2017 blir kunngjort i november 2017.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder