Fiskerfradrag

Det særskilte fradraget på 30% (øvre grense kr 150 000) gis fiskere som har hatt fiske eller fangst på havet eller ved kysten som hovedbeskjeftigelse i til sammen minst 130 dager av inntektsåret, jf. sktl. § 6-60 (1) og FSFIN § 6-60-2 (1) første punktum, med unntak av sktl. § 6-60 (2). Det er ingen endring i sats eller beløpsgrense i perioden 2009-2017.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder