Flere endringer i aksjeloven - forslag om kortere kreditorfrist mv

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere kreditorfristen til 6 uker. Dessuten foreslår det å fjerne kravet om å kunngjøre i avis.

Det finnes i lovgivningen en rekke lovbestemmelser som stiller krav om at forskjellige forhold skal kunngjøres. Reglene går gjerne ut på at et varsel skal kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller den elektroniske kunngjøringspublikasjonen Norsk lysingsblad og i tillegg i en avis som er alminnelig lest på stedet. I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet endringer i slike lovbestemmelser. Forslaget omfatter lovbestemmelser i aksjelovene, øvrige sammenslutningsrettslige lover, konkursloven, gjeldsordningsloven, foretaksregisterloven og mortifikasjonsloven. I korte trekk foreslås det at Foretaksregisterets, og i visse tilfeller andre offentlige instansers eller private aktørers, plikt til å kunngjøre i avis avvikles.

I tillegg foreslås det i proposisjonen endringer av reglene om kreditorvarsel i sammenslutningsrettslige lover. Forslaget går ut på at fristene ved kreditorvarsel samordnes og reduseres til seks uker.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud