Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Gjelder for 2017

Skatteklasse Sats Formue
0 (kommunen) 0,7% kr 0 og over
1 og 2 (kommunen) 0,0% kr 0-1 480 000
1 og 2 (kommunen) 0,7% kr 1 480 000 og over
0, 1 og 2 (staten) 0,0% kr 0-1 480 000
0, 1 og 2 (staten) 0,15% kr 1 480 000 og over

Gjelder for 2016

Skatteklasse Sats Formue
0 (kommunen) 0,7% kr 0 og over
1 og 2 (kommunen) 0,0% kr 0-1 400 000
1 og 2 (kommunen) 0,7% kr 1 400 000 og over
0, 1 og 2 (staten) 0,0% kr 0-1 400 000
0, 1 og 2 (staten) 0,15% kr 1 400 000 og over

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder