Frist for registrering i Foretaksregisteret før nyttår

Brønnøysundregistrene har publisert følgende om registrering av meldinger før nyttår:

Enklere, raskere og billigere. Nå kan det meste sendes inn elektronisk via Altinn. Benytt muligheten!

– Nå kan du sende inn nesten alle meldinger om registrering elektronisk. Da går registreringen raskest. Jo tidligere du sender inn meldingen, dess større er muligheten for at registreringen er gjort innen årsskiftet, sier underdirektør Øyvind Vågan ved Foretaksregisteret.

Elektroniske meldinger

Elektronisk innsendte meldinger har den korteste saksbehandlingstiden. For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordrer vi til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn. Dette gjelder nå også meldinger om fusjon, fisjon, nedsettelse av aksjekapital og melding om avvikling.

Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir

Må du allikevel sende inn meldingen på papir, bør vi ha mottatt beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2013.

Link: http://www.brreg.no/nyheter/2013/09/registrering-foer-aarsskiftet.html.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud