Fusjon og fisjon

I dib Proff finner du prosessbeskrivelser med tilhørende dokumentmaler som gjør det enklere å gjennomføre den formelle delen av fusjoner og fisjoner.

Prosessene starter med en praktisk fremdriftsplan som oppsummerer de ulike stegene og samtidig angir en tidsplan med datoer og antall dager det vil ta, i henhold til lovens krav, å gjennomføre en fusjon eller fisjon.

I dib har du tilgang til følgende prosesser for både AS og ASA:

Fusjon

 • Mellom eksterne parter
 • Mellom mor og heleid datter
 • Konsernfusjon (nye aksjer)
 • Konsernfusjon (øke pålydende)
 • Omvendt mor-datter
 • Over landegrensene
 • Søsterfusjon

Fisjon

 • Fisjon - fusjon
 • Over landegrensene
 • Ved nystiftelse

Prosessbeskrivelsene i dib er bygget opp slik:

Fusjon og fisjon - steg for steg
Maler i dib
1. Planlegge prosessen Fremdriftsplan (oversikt og tidsangivelse)
2. Utarbeidelse av felles fusjonsplan/fisjonsplan Fusjons-/fisjonsplan
3. Revisorbekreftelse på åpningsbalansen
Revisors sjekkliste og med tilhørende erklæringer
4. Styrets rapport om fusjonen/fisjonen Rapport til generalforsamlingen i OD
Rapport til generalforsamlingen i OT
5. Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse Redegjørelse om fusjonen/fisjonen for OD
Redegjørelse om fusjonen/fisjonen for OT
Revisors sjekkliste og med tilhørende erklæringer

6. Styrebehandling

Innkalling til styremøte OD
Styreprotokoll OD
Innkalling til styremøte OT
Styreprotokoll OT

7. Generalforsamling

Innkalling OD
Protokoll OD
Innkalling OT
Protokoll OT

8. Melding om fusjons-/fisjonsbeslutningen til Foretaksregisteret

Veiledning for melding via Altinn og på papir

9. Avklar forholdet til kreditorene og eventuelt melding til Konkurransetilsynet Veiledning
10. Melding om ikrafttredelse av fusjonen/fisjonen

Veiledning for melding via Altinn og på papir

11. Melding om kapitalnedsettelse i overdragende selskap (fisjon) Veiledning

Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib i 1 uke

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Våre kunder