Gaver til frivillige organisasjoner

Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, jf. sktl. § 6-50 og FSFIN § 6-50. Se (#Godkjente frivillige organisasjoner - fradragsberettigede gaver;#) for liste over godkjente frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Gaven må være pengebeløp og minst kr 500 samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er kr 30 000 (2017) per år og kr 25 000 (2016) per år. Gaven(e) skal stå ferdig påført i skattemeldingens post 3.3.7. Beløpet skal ikke føres inn i skattemeldingen dersom dette ikke er påført, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen.

Det ble vedtatt å innføre en hjemmel i skatteloven § 6-50 slik at Finansdepartementet får myndighet til å utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølging av vedtak av FNs sikkerhetsråd. Lovendringene trådte i kraft fra og med inntektsåret 2012.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder