Høring - avgiftsfritak ved omorganisering av virksomheter

Tags: Skatt

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom eller omregistreringsavgift for kjøretøy. Forslaget vil forenkle omorganisering og lette omstilling i næringslivet.

Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2016.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud