Høring - Endringer i regelverket for bilbeskatning

Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i regelverket for bilbeskatning.

I høringsnotatet foreslår Skattedirektoratet en forenkling ved å oppheve dagens skjønnsmessige vurderingstema og erstatte denne med en administrativ enkel sjablongmodell. Det fremmes også forslag til andre endringer i beskatningen av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil.

Forslaget innebærer at det ved beskatning av såkalte yrkesbiler åpnes for privat bruk utover reisen mellom hjem og arbeidssted uten at det utløser bruk av hovedregel etter skatteloven § 5-13. Skattedirektoratet foreslår en sjablongmodell som baserer seg på listepris med et bunnfradrag på 100 000 kroner, og alternativt en modell for individuell verdsettelse basert på antall kilometer med privatkjøring multiplisert med fastsatt sats. Skattedirektoratet fremmer forslag om at all privat bruk av kjøretøy som omfattes av særregelen verdsettes ved å benytte én sats som gjelder all privatkjøring. Forslaget innebærer forenkling ved at man slipper å dokumentere privat bruk på kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser). Særregelen foreslås å omfatte kjøretøy som oppfyller tekniske krav til varebil klasse 2 etter forskrift om engangsavgift på motorvogner § 2-3 og § 2-6, i tillegg til at det må foreligge tjenstlig behov for en slik bil. Ved individuell verdsettelse omfatter forslaget krav om pålitelig dokumentasjon ved hjelp av en løsning som registrerer kilometer og dokumenterer kjøring automatisk, for eksempel via GPS teknologi. Særregelen skal være et alternativ til den klare hovedregel og sjablongmodellen i skatteloven § 5-13.

Skattedirektoratet foreslår også å oppheve regelen om redusert fordelsbeskatning for arbeidstakere som bruker bilen mer enn 40 000 kilometer i yrket. I tillegg skal det bli lettere å ta stilling til sporadisk bruk ved at sporadisk bruk blir definert som faktisk bruk på inntil 10 kalenderdager per år og en sammenlagt privat kjørelengde på høyst 1 000 kilometer.

For mer, se hele høringsnotatet vedlagt under.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud