Høring – endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk rett med virkning fra 2016 medfører endringer i forsikringslovgivningen som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet.

Finansdepartementet sendte 24. februar 2015 Finanstilsynets høringsnotat av 4. november 2014 om lettere tilgjengelige regnskapsregler for forsikringsselskaper på høring med frist 20. april. I vedlagte høringsnotat foreslår Finanstilsynet forskriftsendringer utformet med utgangspunkt i endringsforslagene i det tidligere utsendte høringsnotatet.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud