Høring - revisors rapportering

Tags: Revisjon

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning. Den nye beretningen skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.

Forslaget til ny revisjonsberetning vil forbedre kommunikasjonen mellom revisor og investorer, eiere, långivere og andre viktige brukere av selskapenes finansielle rapportering. Mer åpenhet om den utførte revisjonen, samt vesentlige forbedringer i struktur og øvrig innhold, vil øke informasjonsverdien og relevansen av revisors beretning.

Høringsfristen er 15. september 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud