Høring vedr offentliggjøring av tillegg til prospekt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 er en teknisk standard som angir minimumssituasjoner for offentliggjøring av tillegg til prospekt. Det foreslås i denne høringen at forordningen gjennomføres i norsk rett som forskrift til vphl § 7-15 og at de nye bestemmelsene inntas i ny § 7-13a i verdipapirforskriften. Høringsfristen er satt til 26. januar 2015.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud