Høringsnotater fra Baselkomiteen

Baselkomiteen foreslår endringer i standardmetoden for kredittrisiko, Basel I-gulvet og markedsrisikoregelverket.

De foreslåtte endringene i standardmetoden for kredittrisiko vil gjøre beregningene mer risikosensitive og risikovektene mindre avhengige av ratinger.

Det foreslås at en ny gulvregel (som skal begrense reduksjonene i kapitalkravet ved bruk av interne modeller) skal bygge på de reviderte standardmetodene for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko og erstatte dagens gulvregel som bygger på Basel I. Høringen gjelder prinsippene for de nye kravene. Nivåene på risikovekter og gulvkrav vil bli fastsatt senere.

De foreslåtte endringene i markedsrisikoregelverket bygger på et tidligere forslag fra 2012 og skal adressere identifiserte svakheter i dagens regelverk.

Høringsfristen for standardmetoden og Basel I-gulvet er 27. mars 2015, mens høringsfristen for markedsrisikoregelverket er 20. februar 2015.

Høringssvar kan lastes opp her: Comments on Basel Committee documents open for consultation

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud