Høringsutkast: Endringer i NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

Høringsfristen er 12. november 2013.

Norsk RegnskapsStiftelse er gjort kjent med at enkelte selskapers praksis avviker fra NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler punkt 7.5.2 når det gjelder regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser.

Løsningen som anvendes i stedet for NRS 13 har vært anvendt i lengre tid, også før standarden ble endelig, og er i tråd med gjeldende IFRS. For bransjen som påpekes å avvike fra NRS 13, er regnskapsføring av fjerningsforpliktelser særlig relevant og ofte av vesentlig betydning for regnskapet.

Norsk RegnskapsStiftelse foreslår en tilpasning til den internasjonale løsningen gjennom endring i standarden.

Norsk RegnskapsStiftelse arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Andre endringer er derfor ikke vurdert.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud