Høringsutkast: Endringer i NRS 9 Fusjon

Høringsfristen er 12. november 2013.

Norsk RegnskapsStiftelse arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Som en følge av endringene i aksjelovene gjeldende fra 1. juli 2013, har stiftelsen funnet det nødvendig å endre NRS 9 Fusjon. Foreslåtte endringer er vist som endringsmarkert tekst i vedlagte NRS 9 Fusjon.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud