Høringsutkast til standard for god regnskapsføringsskikk GRFS (HU)

Bransjestandardutvalget, bestående av representanter for Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening, har utarbeidet et høringsutkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Standarden gjelder ekstern regnskapsførervirksomhet der regnskapsfører i næring påtar seg å føre regnskap for andre. Standardens formål er å gi uttrykk for hvilke forutsetninger regnskapsførervirksomheten skal oppfylle for å påta seg
regnskapsføreroppdrag, samt hva regnskapsførervirksomheten normalt skal legge til grunn somgod praksis ved oppdragsutførelsen. Standarden gir retningslinjer for god regnskapsføringsskikk vedrørende allmenne forhold som gjelder for alle regnskapsføreroppdrag, samt på oppdragsområdene fakturering, lønn, bokføring og årsoppgjør

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud