Hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år.

Banker og finansforetak skal oppbevare kunde- og leverandørspesifikasjoner knyttet til kontoforhold, samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, i ti år, jf. bokføringsforskriften § 8-13-4.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud