IFRS Handbooks

Bøker fra IASB som gjør deg i stand til å følge med på utviklingen innen IFRS.

Bokpakke

IFRS (Blue Book)

Oppdateres årlig i januar. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions). Inneholder kun gjeldende standarder fra IASB.

Bokpakke

IFRS (Red Book)

Oppdateres årlig i løpet av mars måned. Inneholder kryssreferanser mellom standardene og veiledninger (Illustrative Examples, Implementation Guidance, Basis for Conclusions and Agenda Decisions). Inneholder både gjeldende standarder fra IASB og standarder som trer i kraft senere.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder