IFRS

Innholdet i fagområdet fokuserer på den praktiske anvendelsen av IFRS i Norge.
Tilgjengelig som tilleggsmodul til produktpakken Proff.
Fagområdet kvalitetssikres i samarbeid med EY og er til enhver tid oppdatert med de siste endringene.

Få gratis demo

Oppslag

 • Guide til årsoppgjøret
 • Forskjeller mellom IFRS og GRS (norsk og engelsk)
 • Temaer som følger utviklingen i IFRS

Sjekklister

 • Notesjekkliste - full IFRS, forenklet IFRS og tilleggskrav etter regnskapsloven
 • Delårsrapportering
 • Tap ved verdifall
 • Endringer i IFRS standardene

Håndbøker

 • IFRS i Norge (EY) - en teoretisk bok med fokus på regelverk.
 • IFRS Håndboken (EY) - en brukervennlig og praktisk bok som tar for seg utfordringer knyttet til utarbeidelse av IFRS regnskaper.
 • IFRS Red book og Green Book (tillegg)

Eksempelregnskap og noter

 • Eksempelregnskap med noter - full IFRS (norsk og engelsk)
 • Eksempelregnskap med noter - forenklet IFRS

Standarder og andre kilder

 • Konsoliderte EU godkjente IAS/IFRS og SIC/IFRIC standarder (norsk og engelsk)
 • Forskrifter og kommisjonsforordninger
 • Status på EU kommisjonens godkjennelse av IFRS
 • Uttalelser, offentlige brev og artikler fra Finanstilsynet, NRS, EY, Oslo Børs, m.m

 

Gratis demotilgang

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Be om tilbud