IFRS

Rapportering etter IFRS kan være en krevende oppgave. Det krever mye tid å holde seg løpende oppdatert på endringer. Dette oppslaget fokuserer på den praktiske anvendelsen av IFRS i Norge og gir deg som jobber med IFRS nyttige veiledninger, oversikter og et praktisk verktøy i hverdagen.

Prøv dib nå

Samarbeidspartner

Fagbøker

IFRS i Norge

IFRS i Norge, 8. utgave

En teoretisk og praktisk håndbok fra EY
Ajour per juni 2018

IFRS Blue and Red Book

IFRS Blue and Red Book

Bøker fra IASB som gjør deg i stand til å følge med på utviklingen innen IFRS

Sjekklister

 • Notesjekkliste
  • full IFRS (norsk/engelsk)
  • forenklet IFRS
  • tilleggskrav etter regnskapsloven
 • Delårsrapportering (norsk/engelsk)
 • Nedskrivning - Tap ved verdifall (norsk/engelsk)
 • Implementering av IFRS 15 og IFRS 16
 • Årsberetning (norsk/engelsk)

Maler og skjema

 • Nedskrivningstester (kontantstrømbasert, aksjer og immaterielle eiendeler under utvikling)
 • Vurdering av avskrivninger
 • Lederlønnserklæring

Oversikter

 • Endringer i standarder og tolkninger (norsk/engelsk)
 • Forskjeller mellom IFRS og GRS (norsk/engelsk)

Eksempelregnskap og noter

Full IFRS
 • Regnskapsoppstillinger (norsk/engelsk)
 • Notesjekkliste og eksempelnoter i excel (norsk/engelsk)
Forenklet IFRS
 • Regnskapsoppstillinger
 • Notesjekkliste og eksempelnoter i excel

Oppslag

 • Guide til årsoppgjøret IFRS
 • En lang rekke tema og veiledninger på ulike problemstillinger innen IFRS

Standarder og andre kilder

 • EU godkjente IFRS-standarder - løpende oppdatert og konsolidert på norsk
 • IFRIC tolkninger (norsk/engelsk)
 • Agendabeslutninger
 • Forskrifter og kommisjonsforordninger
 • Status på EU-kommisjonens godkjenning av IFRS standarder
 • Uttalelser, offentlige brev og artikler fra Finanstilsynet, NRS, EY, Oslo Børs, m.m

 

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud