Ikrafttredelsesdato for IFRS 15 foreslås utsatt med ett år

Tags: IFRS

Tidspunktet for implementering av IFRS 15 står på agendaen i IASB's møte som skal avholdes 27.-29. april. IASB staben fremmer et forslag om ett års utsettelse til 1.1.18.

Forslaget er en følge av både innsigelser fra berørte parter og fra FASB's foreløpige beslutning om å utsette dato for ikrafttreden av tilsvarende standard på inntektsområdet under USGAAP.

Særlige telekommunikasjonsselskaper har tatt opp utfordringer rundt fristen for å implementere den nye standarden. IFRS 15 vil ha en vesentlig effekt for denne type selskapers innsamling av regnskapsdata. Det er igangsatt utvikling av nye IT-løsninger for å håndtere de endrete kravene, men løsningene må utvikles, testes og implementeres som innebærer at noen selskaper ikke er i stand til å ta i bruk denne type software før tidligst 2016. Dette er et år senere enn det som er ideellt med en ikrafttredelsesdato 1.1.17.

Som følge av at IFRS 15 er et samarbeid mellom FASB og IASB, er det videre ansett som en god løsning å ha samme implementeringstidspunkt da det vil være enklere for regnskapsbrukerne og -produsentene å forholde seg til. Det vil gi færre forskjeller mellom IFRS og USGAAP regnskap.

Til slutt påpekes også det faktum at IFRS 15 ble ferdigstilt senere enn det som ble lagt til grunn da tidspunkt for implementering opprinnelig ble fastsatt av IASB.

Dersom IASB er enige om at det skal fremmes et forslag om utsettelse, er det foreslått at det utarbeides et "narrow scope Exposure Draft" med en høringsperiode på minst 30 dager som muliggjør at diskusjonen sluttføres på IASB's styremøte i juli 2015. Det skal fremdeles være mulig å tidliganvende standarden.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud