Internprising tema og maler

Tags: Skatt

Nytt tema om internprising som supplerer allerede tilgjengelig informasjon på området, derunder reglene rundt oppgave- og dokumentasjonsplikt samt konkrete eksempler på hvordan internprisingsdokumentasjonen kan utarbeides.

Oppgave- og dokumentasjonsplikt ble innført i Norge fra og med 2008, og dokumentasjonen kunne kreves innlevert fra og med 2009. Det har siden den gang vært fokus fra skatttemyndighetene på internprising, og bakgrunnen for dette er blant annet et ønske om å verne om de norske skatteinntektene. Skattemyndighetene kan på forlangende kreve å få gå gjennom hele eller deler av den næringsdrivendes regnskapsmateriale, og god og oppdatert internprisingsdokumetasjon kan bidra til å redusere risikoen for stor ressursbruk og negative skattekonsekvenser ved et bokettersyn.

Hvilke enheter og transaksjoner som omfattes av reglene, samt hvilke prisingsmetoder og påslagsstørrelser som tilfredstiller armlengdeprinsippet er noe av det som omtales i temaet. Vi har også laget et forslag til hvordan dokumentasjon av grunnlaget for belastning av sentraliserte konserninterne tjenester kan settes opp.

Fra og med 2014 kom også reglene om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap. Reglene skal motvirke uheldig skatteplanlegging i flernasjonale foretak som ønsker å flytte overskudd ut av landet ved at det føres høye fradrag for rentekostnader i Norge, mens renteinntektene beskattes lavt hos nærstående mottaker i land med lavere skatt. Det gis presiseringer og avklaringer rundt reglene her og en mal for beregning av avskåret rentefradrag.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud