Jordbruks- og reindriftsfradrag

2017 2016
Inntektsuavhengig fradrag kr 63 500 kr 63 500
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 % 38 %
Maksimalt samlet fradrag kr 166 400 kr 166 400

Forutsetninger:

Jordbruksfradrag

  • Skattyteren må ha bodd på driftsenheten over halvparten av inntektsåret.
  • Har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • Har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.

Se sktl. § 8-1 femte ledd.

Reindriftsfradrag

  • Fradraget kan bare kreves av reineier som har drevet reindriftsvirksomhet over halvparten av inntektsåret.

Se sktl. § 8-1 sjette ledd.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder