Justeringer i enkelte bestemmelser i aksjelovene

Det er foreslått justeringer av asl/asal §§ 3-8, 4-24 (kun asl), 8-1, 9-3, 12-2 og 16-9 som justis og beredskapsdepartementet ser behov for i etterkant av endringene ved lov 14. juni 2013 nr. 40 og lov 14. juni 2013 nr. 41. Dette er konsekvensendringer eller endringer som for øvrig har nær innholdsmessig sammenheng med de nevnte endringslovene.

Forslaget omfatter bl a endringer i aksjeloven § 8-1 slik at utbyttegrunnlaget skal reduseres etter en kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne. Det foreslås imidlertid ikke tilsvarende endringer ved kapitalforhøyelser. Dvs at en kapitalforhøyelse som skjer etter godkjennelsen av årsregnskapet, vil redusere utbyttegrunnlaget til tross for at selskapet er tilført nye midler.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud