Kapitalforhøyelser

I dib finner du prosessbeskrivelser med tilhørende maler for å gjennomføre flere ulike former for transaksjoner
for både AS og ASA - deriblant ulike former for kapitalforhøyelse:

  • Fondsemisjon
  • Kontantinnskudd (nytegning)
  • Kontantinnskudd (øke pålydende)
  • Kontantinnskudd nytegning (ved bruk av styrefullmakt)
  • Tingsinnskudd
  • Tingsinnskudd (gjeldskonvertering)
  • Konvertering av konvertibelt lån

Prosessene starter med en praktisk fremdriftsplan som oppsummerer de ulike stegene og samtidig angir en tidsplan med datoer og antall dager det vil ta, i henhold til lovens krav, å gjennomføre en kapitalforhøyelse.

Prosessene i dib er bygget opp slik:

Kapitalforhøyelse - steg for stegPraktiske maler i dib

1. Styrebehandling av forslaget til kapitalforhøyelse

Innkalling- og protokoll for styremøte

2. Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll

3. Underretning til aksjonærer/tegnere

Veiledning

4. Tegning og aksjeinnskudd

Tegningsdokument
Purrebrev v/ forsinket innbetaling av aksjeinnskudd

5. Revisorbekreftelse

Sjekkliste med tilhørende erklæringer (norsk/engelsk)

6. Melding om kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret

Veiledning til melding til Altinn og på papir
Oversendelsesbrev til Foretaksregisteret med vedleggsliste

7. Registrering av de nye aksjene i aksjeeierboken/- registeret

Aksjeeierbok (generer til Word og Excel)
Aksjebevis

Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib i 1 uke

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

  • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
  • Se endringene "live" mens du fyller ut
  • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Våre kunder om dib

"Jeg synes dib er oversiktlig og letthåndterlig. dib er en bra kvalitetssikring og et godt oppslagsverk for meg som rådgiver og konsulent. Jeg kan betjene mine kunder på en raskere og mer kvalitetsbevisst måte. Jeg sparer mye tid på å bruke dib og liker at det er enkelt å dele innhold med kollegaer og kunder gjennom videresendingsfunksjonen."

- Martin Hertzman
Lønn/HR Konsulent, Azets Insight AS

Våre kunder