Kapitalnedsettelse i aksjeselskaper

Ved en kapitalnedsettelse blir aksjekapitalen redusert. Det kan være flere grunner til at selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen. Hensikten kan for eksempel være dekning av tap i selskapet, utdeling til aksjeeierne eller at en aksjeeier skal tre ut av selskapet.

Aksjeloven har regler om hvilke formål en kapitalnedsettelse kan ha, beslutningsprosessen, hvilke dokumenter som skal utarbeides og hvor stort nedsettelsesbeløpet kan være. Den absolutte nedre grensen for en kapitalnedsettelse er minstekravet til aksjekapital. I AS må aksjekapitalen være minimum kr 30 000 og i ASA er denne minstegrensen kr 1 000 000. Aksjekapitalen kan settes ned på to måter, enten ved innløsning (sletting) av aksjer eller ved nedsettelse av pålydende per aksje. Innløsning av aksjer kan innebære at en eller flere aksjeeiere trer ut av selskapet slik at eierforholdene endres, men det trenger gjøre dett. Ved nedsettelse av pålydende per aksje endres pålydende på alle aksjene og en slik kapitalnedsettelse har derfor ikke noen påvirkning på eierforholdene.

Det er styret som skal foreslå hvor mye aksjekapitalen skal settes ned med og har også ansvaret for å utarbeide de nødvendige dokumentene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at styret kan overlate den praktiske utarbeidelsen til administrasjonen i selskapet eller andre. Den endelige beslutningen om å sette ned aksjekapitalen tas av generalforsamlingen.

Hvordan gjennomfører du en kapitalnedsettelse i praksis?

Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

  • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
  • Se endringene "live" mens du fyller ut
  • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Våre kunder om Dokumentgenerator

"Dokumentgeneratoren i dib er intuitiv å bruke. Jeg sparer tid og den gjør meg trygg på at utfyllinger på tvers av flere dokumenter i en prosess blir riktig."

- John Olav Høghaug-Western, Autorisert regnskapsfører
Azets Insight AS

"Dokumentgeneratoren i dib er fantastisk! Vi revisorer, trenger gode maler og dokumenter lik de man finner i dib."

- Linn Varhaugvik, Partner og eier av selskapet
Nils I Bugge Revisjonskontor AS

| Anmeldelser 5 basert på alle 21 kundereferanser

Våre kunder