Kommuneregnskap

Oppslagsverk og kunnskapsverktøy for deg som jobber
med regnskap og økonomi i kommunesektoren.


Prøv i 7 dager

Helt uforpliktende

Høydepunkter

 • KOSTRA hovedveileder – mer søkbar og oversiktlig
 • Aktuelle lover og regler
 • MVA, skatt og lønn
 • Rettsavgjørelser
 • Standarder og forarbeider
 • Årsregnskapet
 • Konteringsveiledninger
 • Sjekklister, maler og skjemaer
 • Oppslag kommune

Kommuneregnskap, oppslagsverk, oppslag kommuneregnskap

Annet innhold

 • Bokføring
 • Prosessbeskrivelser
 • MVA kompensasjon
 • Satser
 • Frister
 • Håndbøker og veiledere
 • Uttalelser og artikler
 • Lovkommentarer
 • Personal

Samarbeidspartnere

Løpende samarbeid på innhold og kvalitetssikring med:

Norges Kommunerevisorforbund Ernst & Young