DIB
kommunerevisjon

 • Lover og standarder
 • Revisjonsberetninger og dokumentmaler
 • Prosessbeskrivelser og sjekklister
 • Lovkommentarer og håndbøker
 • KOSTRAhjelp

Prøv i 7 dager

Helt uforpliktende

oppslagsverk, oppslag, lover, forskrifter, dokumentmaler, beretninger, sjekklister, KOSTRA-veilederen

Dokumentgenerator

 • Normalberetninger
 • Revisjonsberetninger med forbehold, presiseringer
  og negativ konklusjon
 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske sjekklister

 • Noter
 • Årsregnskap
 • Årsberetning
 • KOSTRA-sjekklisten
 • Kompensasjonsoppgaven
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi
 • Opprettelse av selskaper


årsberetning2

oppslagsverk, oppslag, lover, forskrifter, dokumentmaler, beretninger, sjekklister, KOSTRA-veilederen

Kilder

 • Lovkommentarer
 • Veiledninger
 • Standarder
 • Rettsavgjørelser
 • Håndbøker
 • Uttalelser/artikler
 • Forskrifter og forarbeider
 • Lover og regler

Regnskapsrevisjon

 • KRS - Kommunale regnskapsstandarder
 • Alle revisjonsstandarder (ISA, ISAE, ISQC, ISRE, ISRS)
 • Revisjonsberetninger - (mva kompensasjon, normalberetninger, forbehold, presiseringer m.m)
 • Erklæringer merverdiavgiftskompensasjon
 • Sjekklister for noter, årsregnskap og årsberetning
 • Uttalelser/artikler 
 • Veiledninger 
 • Merverdiavgiftshåndboken
 • KOSTRA hovedveilederen (2016)
 • "Kommunerevisors håndbok"

Selskapskontroll

 • Selskapskontroll fra A til Å 
 • Maler og erklæringer ifm bestilling av selskapskontroll
 • Offentleglova
 • Forskrift om offentlige anskaffelser
 • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 • Kontrollutvalgboken
 • Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
 • (Nummererte brev)

Forvaltningsrevisjon

 • RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon
 • Veileder kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon
 • Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse
 • Forvaltningsloven
 • Kommuneloven

Samarbeidspartnere

Løpende samarbeid på innhold og kvalitetssikring med:

Norges Kommunerevisorforbund Ernst & Young

Våre kunder