Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper

Overgangsregelen som tillater en lengre tidshorisont for vurdering av midlertidig eie for investeringsselskaper opprettholdes i påvente av ferdigstillelse av ny regnskapsstandard for øvrige foretak.

Da NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap ble offentliggjort, sa NRS at spørsmålet om konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper ville bli tatt opp til fornyet vurdering når internasjonal avklaring foreligger. I og med at internasjonal avklaring har funnet sted, har NRS fått spørsmål om det vil skje noen endring av NRS 17.

IASB har besluttet at investeringsselskaper ikke skal konsolidere datterselskaper, men regnskapsføre dem til virkelig verdi. NRS arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard til erstatning av alle eksisterende standarder for øvrige foretak, og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne.

Som en følge av dette, vil NRS 17 ikke bli endret for investeringsselskaper.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud