Kontantstrømoppstilling hjelpeskjema

På forespørsel fra brukerne har vi laget et hjelpeskjema til bruk ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen.

Malen gir et godt utgangspunkt for å utarbeide kontantstrømoppstillingen både etter den direkte og den indirekte modellen. Den tar utgangspunkt i balanseoppstillingen, og endringen i balansepostene fra forrige periode klassifiseres systematisk i et hjelpeark. Forslag til klassfisiering er merket av for å forenkle prosessen.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud