Kontroll av finansiell rapportering – Austevoll Seafood ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har vurdert om Austevoll Seafood ASA har faktisk kontroll over Brødrene Birkeland AS i henhold til IFRS 10 "Konsernregnskap", og således om Brødrende Birkeland skal konsolideres som et datterselskap i Austevoll Seafood sitt konsernregnskap

Etter Finanstilsynets vurdering har Austevold Seafood faktisk kontroll over Brødrene Birkeland. Austevold Seafood har tatt dette til etterretning og vil derfor i den neste finansielle rapportering rette feilen og omarbeide sammenlikningstallene i tråd med reglene i IFRS. Disse reglene tilsier at Brødrene Birkeland skal innregnes til oppkjøpsverdier på det tidspunktet da Austevold Seafood i henhold til kravene i IFRS 10 fikk faktisk kontroll, og konsolidere det som et datterselskap.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud