Kontroll av finansiell rapportering - Grieg Seafood ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til Grieg Seafood ASA. Kontrollen har i hovedsak omfattet Griegs vurdering av salgsselskapet Ocean Quality AS i henhold til IFRS 11 og IFRS 10.

Grieg har både under tidligere og nåværende regnskapsregler vurdert investeringen i Ocean Quality AS (OQ) til å være felleskontrollert virksomhet og ikke et datterselskap, og regnskapsført eierandelen i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.

Etter Finanstilsynets vurdering er OQ ikke en felleskontrollert ordning da de relevante aktivitetene som i betydelig grad påvirker OQs avkastning ikke må besluttes enstemmig av eierne, men kan fattes av styret eller ledelsen i selskapet. Etter Finanstilsynets vurdering har Grieg med flertall i styret kontroll over OQ, og foretaket må innregne OQ som et datterselskap.

Se mer i Finanstilsynets brev til selskapet.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud