Kontroll av finansiell rapportering – Scana Industrier ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold ved årsregnskapet for 2013 og delårsregnskapene for 2014 til Scana Industrier ASA. Kontrollen har i første rekke omfattet foretakets rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav.

Finanstilsynet fører kontroll med årsregnskap (både på konsern- og selskapsnivå), årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter.

Vi tar inn Finanstilsynets brev fortløpende.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud