Kontroll av finansiell rapportering - Solør Bioenergi Holding AS

Tags: IFRS

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til Solør Bioenergi Holding AS ("Solør Holding"). Kontrollen har omfattet inntektsføring og halvårsrapportering. Det er avdekket vesentlige feil i rapporteringen.

Solør Holding har i årsregnskapet for 2013 inntektsført et suksesshonorar på NOK 71,6 millioner, som utgjorde ca. ¼ av Solør Holding sine totale inntekter i 2013. Suksesshonoraret var basert på avtale om leveranse av transaksjonstjenester til et svensk selskap, som tidligere var søster- og nå er morselskapet til Solør Holding. Revisor har tatt forbehold om inntekten og mener denne først skulle vært tatt i 2014. Uten inntekten ville Solør Holding vært i brudd med lånebetingelser i et notert obligasjonslån. Solør Holding offentliggjorde også et urevidert delårsregnskap for fjerde kvartal 2013 der inntekten på NOK 71,6 millioner var inntatt.

Finanstilsynet mener avtalen er uten forretningsmessig substans da arbeidet utført ikke er tjenester for andre, men arbeid utført for eget foretak. Det er dermed ikke grunnlag for å regnskapsføre inntekt i henhold til IAS 18, verken i 2013 eller 2014.

Solør Holding sitt opprinnelige halvårsregnskap for 2014 inneholdt i tillegg til den feilaktige inntekten på 71,6 millioner kroner, en rekke andre vesentlige feil. Finanstilsynet varslet i desember 2014 pålegg om avleggelse av ny halvårsrapport for 2014. Foretaket svarte i januar 2015 at slik retting ville bli foretatt og avla den korrigerte halvårsrapporten i februar 2015.

Solør Holding offentliggjorde også årsregnskapet for 2013 mer enn to måneder etter utløp av fristen i verdipapirhandelloven. Finanstilsynet har gitt foretaket et overtredelsesgebyr på NOK 75 450 for forsinket rapportering av årsregnskapet.

Se nærmere informasjon i Finanstilsynets brev.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

Be om tilbud