Kunder

"dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter."

- Rune Elnæs
Revisor, Hverven Revisjon AS

"På konsernregnskap i Posten kommer man borti mange ulike typer problemsstillinger og da opplever jeg at det er godt å ha et oppslagsverk som har alt samlet på ett sted."

- Kjersti Hornsletten
Senior rådgiver konsernregnskap, Posten Norge AS

"Jeg liker det gode grensesnittet som dib har. Det gir en god oversikt over innholdet."

- Silje Øie
Revisor medarbeider, Nordmøre Revisjon AS

"Jeg bruker dokumentpakkene mye og har god nytte av Dokumentgeneratoren. Jeg sparer mye tid på å fylle ut alle dokumentene jeg trenger i én operasjon."

- Jan Thorsby
Statsautorisert revisor, Nitschke AS

"Dokumentpakkene dib har er gode og, som revisor, bruker jeg de mye."

- Geir Landrø
Revisor, regnskapsfører, skatterådgiver, Dagl. leder,
Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

"dib har mange gode maler og sjekklister som jeg som revisor har behov for i hverdagen. Dokumentgeneratoren gjør det utrolig enkelt å redigere og fylle ut flere dokumenter samtidig. "

- Kjell Korsgården
Ansvarlig revisor,
Revisjonsselskapet K-TEAM AS

"dib er oversiktlig og til enhver tid oppdatert på lover, regler og satser.
Det føles trygt å ha et slikt oppslagsverktøy for hånd, der all aktuell informasjon innen regnskap, lønn, skatt m.m. er samlet. Ellers liker jeg eksemplene som forklarer bruken av bokføringen/konklusjonen."

- Anne Brit Mear
Regnskapsmedarbeider, Eni Norge AS

"Jeg har benyttet dib siden 2005, i Fjord Services AS og hos tidligere arbeidsgivere. dib gir oss mulighet til å tilby kundene flere tjenester utover tradisjonelle regnskapstjenester, noe som gir kundene merverdi og medarbeiderne våre flere spennende oppgave.

I tillegg er dib en god portal for å holde seg faglig oppdatert. dib tilbyr en løsning som er enkel å bruke samtidig som den holder høyt faglig nivå "

- Kristian Skibenes
Vice Styreleder/autorisert regnskapsfører,
Fjord Services AS

"dib er et godt oppslagsverk som går mer i dybden enn lignende løsninger på markedet. Det er fint å ha et oppslagsverk som er oppdatert og har gode maler på både NGAAP og IFRS. Mye av innholdet finnes på både norsk og engelsk."

"Dokumentgeneratoren er super - jeg bruker den mer og mer til utarbeidelse av styredokumenter."

- Kristine Haglerød
Group Controller, SuperOffice AS

"dib har gode maler som er viktig for meg i min jobb."

- Robert Gjelstenli
HCA Revisjon & Rådgivning AS

"dib er alltid oppdatert og har mange nyttige sjekklister som jeg benytter ofte."

- Tom Olsen
Revisor, Tom Ove Olsen AS

"Særlig i hektiske rapporteringsperioder er det godt å ha et oppslag og verktøy som er lett å finne frem i."

- Endre Stakkerud
Regnskapsleder konsern, Felleskjøpet Agri SA

"Som fagansvarlig for skatt, IFRS og mva i Handelsbanken opplever jeg at dib er lett å finne frem i og har den nødvendige faglige informasjonen som jeg har
behov for."

- Torill Vissebråten
Fagansvarlig skatt, IFRS, mva, Handelsbanken

Aker BioMarine AS

"God søkefunksjonalitet."

- Martin Arnholdt
Vice President Finance,
Aker BioMarine AS

"Jeg liker søkemulighetene i dib. Jeg finner det jeg leter etter veldig fort."

- Anlaug Haarbye
Vice President Reporting & Control,
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

"Som mangeårig bruker av dib, synes jeg dib har blitt stadig mer brukervennlig. I Bertel O. Steen-konsernet ønsker vi at alle økonomiansvarlige skal ha tilgang og bruke dette verktøyet, og tilbakemeldingene er at dib er et enkelt system å bruke og at navigeringen er bedre enn andre systemer vi har prøvd."

- Anne U Hartz-Hanssen
Økonomisjef konsern, Bertel O Steen AS

"Dokumentgeneratoren i dib er fantastisk! Vi revisorer, trenger gode maler og dokumenter lik de man finner i dib."

- Linn Varhaugvik
Partner og eier av selskapet,
Nils I Bugge Revisjonskontor AS

"dib gir meg enkel tilgang til lovtekster og gode maler."

"Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål" "

- Egil Lutro
Seniorkonsulent,
Azets Insight AS

"dib er kjempefint til å enkelt slå opp både lovregler og konteringer man lurer på. Jeg har blant annet funnet regler for OTP og konteringer for påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger m.m. dib hjelper også til med større ting som utfylling av store dokumentpakker innen selskapsrett. Kjapt, godt og veldig hjelpsomt! Fine DiBen!"

- Linn Messel
Registrert revisor, Erga Revisjon AS

Fred. Olsen & Co

"Bra og oppdatert oppslagsverk. Intuitivt å bruk. Har hatt nytte av verktøyet ved forberedelser til rettsaker, til utarbeidelse av regnskap og noter, samt til svarbrev til skatteetaten og avgiftsmyndighetene."

- Jørn Gulbrandsen
Vice President Finance & Control,
Fred. Olsen & Co

"Brukergrensesnitt, dokumentpakker, maler, det meste er bra med dib!"

- Einar Gjelsvik
Vardegruppen

Samarbeidspartnere

Vi velger ut de beste kompetansemiljøene på sine fagområder og samarbeider for å kvalitetssikre og utvikle innhold og verktøy i dib.

Universitetsforlaget Ernst & Young Steenstrup Stordrange Oslo Børs Revisorforeningen

Tall og fakta

startet
i
1995
over
20 000
brukere
60%
av revisorene
i Norge
60%
av selskapene
på Oslo Børs